Edukate turunduskampaaniate viis põhimõtet

Kas oled plaanimas turunduskampaaniat? Kui jah, siis loe kindlasti järgnev blogipostitus läbi, et viia end kurssi põhimõtetega, mida sul läheb paratamatult vaja, kui soovid võimalikult efektiivse turunduskampaania koheselt läbi viia!

NB! Turunduskampaaniate omal käel tegemine võib olla kulukas. Kui sul jääb raha puudu, siis kiirlaenud on lihtne viis, kuidas kiiresti lisaraha juurde saada. Veendu alati enne võtmist, et sul ikka õigeaegselt tagasi maksmiseks oleks vastav rahasumma olemas! Kui sellega on korras, siis võid ise veenduda, et kiirlaenude kasutamine ja kiirlaenu eelarvesse sisse planeerimine on pikaajaliselt võetuna üsna tulus lahendus.

1. põhimõte

Tee kindlaks oma turunduslik sihtgrupp. Liiga vähestel firmadel ja turundusega tegelevatel osakondadel on olemas toimiv sihtgruppide määratlemise süsteem. Tihti valitakse sihtgrupp üsna juhuslikult, seejuures arvestamata turul valitsevat tegelikku olukorda, mis seab omad piirangud, ent samas avab ka teatavaid võimalusi. Sihtgruppide määratlemine ei tohi absoluutselt toimuda kõhutunde põhjal. Vaja on konkreetseid uuringuid või andmestikku, mille põhjal on võimalik väita, et potentsiaalne sihtgrupp just nimelt selline on. Kui leiad, et sul puudub piisav andmestik, siis vii läbi põhjalik turu-uuring. Eestis võid kasutada selleks näiteks Emori või Saar Polli teenuseid.

2. põhimõte

Ära kunagi larista turunduslikku eelarvet. Kui sa tunned, et su kampaania kujuneb tegelikult eelarvest väiksemaks summaks, siis ära hakka kunstlikult oma kulutusi kõrgemale tõstma. See on levinud viga algajate turundusjuhtide seas, kes ei suhtu firma varadesse nagu peremehed, vaid suhtuvad pigem lihttöötajate kombel. Veel kord: laristamine ei vii paremate tulemusteni. Turundusliku eelarve puhul on tähtis selle võimalikult kuluefektiivne kasutamine. Iga euro peab tooma tagasi vähemalt kaks eurot, kuid ideaalis sada! Just see on üks turunduse baas-põhimõtteid. Kahjuks ei peeta sellest piisavalt kinni ja nii tekivadki Facebooki turunduskampaaniad, kus kasutatakse ilma kindla sihtgrupi määratluseta korraga 1000 eurot ning seejärel imestatakse, mis põhjusel ikkagi nii vähe püstitatud eesmärkidest ära täideti.

3. põhimõte

Kui jutt juba eesmärkidele läks, siis iga turundusliku tegevuse juures on oluline omada selgeid ja kindlalt mõõdetavaid eesmärke. Kui need puuduvad, siis on turunduskampaania juba eos surmale mõeldud. Nimelt on vaja pärast kampaania läbi viimist aru saada, kas on jõutud punktist A punkti B, kuid kui punkt B pole võimalikult täpselt ära defineeritud, siis tekitab see hiljem küllaga segadust. Lihtsalt “rahva teavitamine soodushindadest” pole eesmärk, sest selle juures puuduvad järgnevad näitajad: mitu inimest teavitatakse, mitu ostu teavituse järgselt tehakse jne. Meeletult tähtis on turunduskampaaniate planeerimisel sellest põhimõttest kinni pidamine.

4. põhimõte

Turundus pole kommunikatsioon. Turunduse eesmärk on ikkagi müüa võimalikult suure hulga tooteid. Mõnikord lähevad organisatsioonides segamini kommunikatsioonitöötajate ja turundustegelaste omavahelised rollid. Kõige tähtsam on turunduskampaaniate puhul investeeritud rahasumma tagasi genereerida. Kommunikatsiooni puhul võivad eesmärgid olla vähem rahas mõõdetavad ja rohkem puudutada pehmeid väärtusi nagu teadlikkus brändist või laiem arusaam toodetest ja tegevustest. Mõnikord tehakse kommunikatsiooni puudutavaid kampaaniaid ainult sellel eesmärgil, et tõmmata rohkem tähelepanu mõnele ühiskonna tulipunktile või ettevõttele olulisele teemale. Turunduse puhul selliseid eesmärke pole, kuna need ei haaku otseselt majandustulemustega, vaid võivad nendega ainult kaudsemalt seotud olla.

5. põhimõte

Pärast turunduskampaania läbi viimist on kriitiliselt tähtis analüüsida tulemusi, et olla võimalikult efektiivne ja tulemuslik järgmistes kampaaniates. Üks suurimaid vigasid, mis tehakse on see, et jäetakse analüüsimata ja tagasisidestamata näiteks viimase aasta või kvartali jooksul tehtud kampaaniad. Tulemuseks tekib aina enam küsitava väärtusega otsuseid, mis teineteiste otsa kuhjuvad ja laiemalt ettevõtte tulemuslikkust negatiivselt mõjutavad. Selliste otsuste hulka kuuluvad näiteks kehvasti valitud sihtgrupid ja sidusrühmad, liigne või vähene ressursside paiskamine turundustegevustesse ning valede kanalite valimine konkreetsete turunduslike sõnumite välja paiskamiseks. Kõikide selliste kitsaskohtade aegsaks avastamiseks ongi vaja läbi viia põhjalikud tagasiside ja järelanalüüsi tegevused.